0 thoughts on “Stick Unji

  1. Kalau boleh usul, pohon kopinya yg berbuah lg merah, peta a item ada photo minimal 3 tuk masing2 proses.
    Misal gula aren: proses nyadap, masak / cetak, br gula